Silvia

:: Fitness Trainerin B Lizenz

:: Lizenz Spinning Instructor

:: Lizenz Pump Instructor

:: Ausbildung zum TRX- Trainerin

:: Ausbildung BlackRoll- Trainerin